تبلیغات اینترنتیclose
سید عمادالدین نسیمی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
سید عمادالدین نسیمی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار سید عمادالدین نسیمی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

سید عمادالدین نسیمی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق

سید عمادالدین نسیمی در پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار سید عمادالدین نسیمی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

Email : ehsan.shokr@gmail.com

در این وبلاگ، من سید احسان شکرخدایی با کمک آقایان عیسی مجیدی، داور اردبیلی، ائلشن محمدی و م. افشار جوغین تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق را درباره‌ی احوال و آثار عارف با شهامت، مبارز سروقامت و شاعر صاحب معرفت، سید عماد الدین نسیمی و دیوان اشعار وی به تصحیح ایشان و همچنین مقالات و اشعاری را که در این رابطه نوشته و سروده‌اند، خواهیم گذاشت. (توضیح تصویر بالا: استاد در کنار مزار نسیمی در شهر حلب سوریه.) استفاده از مطالب این وبلاگ به هر شکل، فقط با ذکر منبع مجاز است.